PGKiM Krotoszyn
Powróć do: Kontakt

Dane adresowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zarząd Spółki
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 33
NIP: 6211002080
KRS:  0000097374
Kapitał zakładowy: 81.527.070,00 zł.
e-mail : sekretariat@pgkimkrotoszyn.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 41
e-mail : zwik@pgkimkrotoszyn.pl

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Odpadowej
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
Obsługa lokali:  tel.  62 725 57 55
Wspólnoty mieszkaniowe: tel.  62 725 57 56
Ekipa konserwatorów: tel. 62 725 57 58
Zagospodarowanie odpadów: tel. 62 725 57 30
e-mail : zgmio@pgkimkrotoszyn.pl